Vraag & Antwoord

Staat je vraag er niet bij of is ons antwoord niet duidelijk (genoeg)? We leggen graag uit hoe het gaat werken en wat we voor ogen hebben.


Neem contact met ons op

Waarom vragen jullie inschrijfgeld?

Wanneer je lid wordt van de coöperatie betaal je eenmalig € 1000,- inschrijfgeld per huishouden. Voor eenoudergezinnen met uitsluitend kinderen tot en met 18 jaar en voor alleenstaanden is het inschrijfgeld € 500,-. Dit inschrijfgeld is jouw investering in de tuinderij en gebruiken we als coöperatie onder andere voor:  


 • Advieskosten voor het ontwerp van de tuinderij; 
 • Het onderzoeken en bewerken van de grond om deze zaaiklaar te maken; 
 • Het aanschaffen en plaatsen van omheining met poort; 
 • Het aanschaffen van gereedschap; 
 • Het aanschaffen en het plaatsen van de fruitbomen; 
 • Het aanleggen van een irrigatiesysteem;  
 • Het aanschaffen van een tunnelkas (om het groeiseizoen te verlengen en de opbrengsten te verhogen); 
 • Het opzetten van een website. 

Wanneer is de tuinderij operationeel?

In 2024 gaan we starten aan de Docfalaan. Hier hebben we minimaal 80 leden voor nodig.  

Wat bedoelen jullie met ‘op grond van ecologische principes geteeld’?

Wij willen met onze tuinderij op korte en lange termijn geen schade toebrengen aan mens en milieu. Dat doen we door ecologische principes te benutten en met de natuur mee te werken. Dat houdt uiteraard ook in dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige meststoffen gebruiken. Door deze natuurgedreven manier van voedsel produceren dragen we juist ook bij aan het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit. 

Kan ik lid worden als ik het inschrijfgeld niet in één keer kan betalen?

We willen graag dat iedereen lid kan worden. Als je het inschrijfgeld niet in één keer kunt voldoen, treffen we een regeling om in termijnen te betalen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor hoelang ga ik het lidmaatschap aan?

Omdat we samen een duurzaam project opzetten ga je het lidmaatschap voor minimaal 3 jaar aan. Na het 3e jaar wordt je lidmaatschap per jaar verlengd en kun je elk jaar besluiten om je lidmaatschap te beëindigen. 

Kan ik het inschrijfgeld terugkrijgen bij het beëindigen van mijn lidmaatschap?

Het inschrijfgeld wordt geïnvesteerd in de tuinderij en kan derhalve niet zonder meer worden terugbetaald. Wanneer een nieuw lid jouw plaats inneemt kun je als opzeggend lid je inschrijfgeld wel terugkrijgen. Wanneer er sprake is van een wachtlijst zal Hof van Oss daaruit een nieuw lid aandragen, op volgorde van aanmelding. Als er geen wachtlijst is, dien je zelf een nieuw lid aan te dragen. 


NB: Het inschrijfgeld bij lidmaatschap is risicodragend. Je kunt het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk verliezen zoals bij het opstarten van een onderneming gebruikelijk is.  

Wat zit er in het pakket?

Het wekelijkse pakket dat we voor ogen hebben, bestaat uit verschillende soorten groente, aardappelen, wat fruit en kruiden. Inhoud en samenstelling worden bepaald door het seizoen en wat we die betreffende week kunnen oogsten. Wat we telen bepalen we zelf, in goed overleg met onze tuinder. In de algemene ledenvergadering stellen we het teeltplan vast voor het volgende jaar. Hier gaat een enquête onder de leden aan vooraf. De uitkomsten daarvan bespreken we met de tuinder. Op basis van zijn advies bekijken we samen wat haalbaar is.

Hoe vaak krijg ik een pakket?

Het is de bedoeling dat we het jaar rond van onze eigen tuinderij kunnen eten, maar in de opstartfase zal dat zeker nog niet mogelijk zijn. We denken in de eerste jaren gedurende ongeveer dertig weken per jaar groente en fruit te kunnen leveren. Leden krijgen hiervan bijtijds bericht. 

Waar haal ik mijn pakket op?

We zullen 1 of 2 momenten in de week plannen, dat je zelf je wekelijkse pakket komt ophalen op de tuinderij. De inhoud wordt diezelfde ochtend geoogst. Verser kan het niet!

Waarom betaal ik contributie?

We zijn allemaal lid van een coöperatie. De jaarlijkse kosten van de coöperatie dragen we met zijn allen. Deze worden verdeeld over de leden in de vorm van een maandelijkse contributie. Dit brengen we 12 keer per jaar in rekening. Hiermee ontvangt een gezin een gezinspakket groenten en fruit en een alleenstaande of eenoudergezin een 1-persoonspakket. Indien gewenst kunnen leden extra pakketten afnemen. 

Daarnaast betalen we uit de contributiegelden onder andere: 

 • Het loon van de tuinder; 
 • Inhuur loonwerker (met eventueel tractor); 
 • Het aanschaffen van plant- en zaaigoed; 
 • Pachtkosten voor de grond; 
 • Eventuele huur van een schuur voor opslag; 
 • Onderhoud en afschrijving van materialen en materieel; 
 • Organisatiekosten (onderhoud website, administratieprogramma). 

Moet ik als lid meewerken op de tuinderij?

Meewerken is niet verplicht, maar absoluut welkom en gewenst. Onze eigen inzet en betrokkenheid bepaalt hoeveel werk neerkomt op onze professionele tuinder en of deze wellicht nog extra krachten moet inhuren. Dat kan dus gevolgen hebben voor het maandelijkse contributiebedrag.